• 0184-769034
 • Binnen 48 uur bezorgd
 • Gratis fles en aftapkraan
 • Gratis verzending vanaf 100 euro
 • 0184-769034
 • Binnen 48 uur bezorgd
 • Gratis fles en aftapkraan
 • Gratis verzending vanaf 100 euro

Teak Reiniger & Olie Schoonmaakpakket

€ 44,71
Op voorraad
Levertijd: 2 dag(en)

Beschrijving

Teak Reiniger & Olie Schoonmaakpakket

 • Teak olie
 • Teak reiniger
 • Wonderspons
 • Borstel
 • Non woven reinigingsdoekDit handige combi-pakket is alles wat je nodig hebt om je houtwerk nieuw leven in te blazen. Bevat: reiniger, olie, doek, schuurspons en borstel.


Teakolie

EIGENSCHAPPEN:

Teakolie is zeer geschikt voor het onderhoud van alle ongelakte houtwerk van het scheepsdek, deuren, betimmering, meubelen enz. Teakolie verdiept de kleur van het hout en brengt de nerf tot leven. Beschermt tegen vochtvlekken en maakt krasjes onzichtbaar.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Breng Teakolie op met een zachte, niet pluizende doek. Licht inwrijven en laten intrekken. Zo nodig uitwrijven. Bij nieuw hout en sterke zuiging dient de behandeling meerdere keren aangebracht te worden.

WAARSCHUWING:

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. NA INSLIKKEN: onmiddellijk een arts raadplegen. GEEN braken opwekken. Achter slot bewaren. Inhoud/verpakking afvoeren naar Inhoud/verpakking een geautoriseerde afvalverwijderingsinstallatie

Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.

BEVAT: alifatische koolwaterstoffen≥30%, Paraffineolie; Alkanes, C15-19-branched and linear.


Teakreiniger voor blank hout

EIGENSCHAPPEN:

Teakreiniger is minder milieubelastend en bevat geen fosfaten, chloor, zuren en logen. Teakreiniger is een sterk geconcentreerde vloeistof en dient voor gebruik altijd verdund te worden. pH waarde is 11,5.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Teakreiniger verdunnen al naar gelang de zwaarte van de vervuiling in een verhouding van 1:8 tot 1:15. Het te reinigen oppervlak met schoon water inweken. Breng Teakreiniger aan op het te reinigen oppervlak, goed borstelen en kort hierna met ruim water afspoelen. In verband met streepvorming de reinigingsoplossing niet laten opdrogen. Zo nodig de behandeling herhalen.

WAARSCHUWING:

Teakreiniger nooit puur gebruiken!

VEILIGHEIDSINFORMATIE:

Veroorzaakt ernstige oogirritatie.

Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. Buiten het bereik van kinderen houden. Na het werken met dit product handen, onderarmen en gezicht grondig wassen. Draag oogbescherming, beschermende handschoenen. BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: Een arts raadplegen.

BEVAT: anionogene oppervlakteactieve stoffen<5%, parfums.